Deventer

Wethouder reikt de sleutels uit aan bewoners

Woonruimte voor jonge werknemers

Sinds de zomer van 2022 wordt er hard gewerkt in het voormalige winkelpand van Salland Parket in Deventer. Het markante witte gebouw aan de Holterweg is gekocht door Deventer bouwbedrijf VDR Bouwgroep en is omgebouwd tot acht verschillende wooneenheden. Donderdag 13 april overhandigt Deventer wethouder Rob de Geest de sleutels aan de eerste bewoners. Bijzonder is dat deze transformatie uitgevoerd is door BBL-leerlingen van VDR BouwTalent, de opleidingstak van het bouwbedrijf.


“We willen jongeren die hun carrière starten bij VDR, de mogelijkheid bieden om zelfstandig te gaan wonen”, aldus Peter Meerman, bedrijfsleider bij VDR BouwTalent. “Dat geldt voor onze MBO, HBO en WO stagiairs, afstudeerders en schoolverlaters. Dus naast het ‘leren’ en ‘werken’, bieden wij ze ook de volgende stap door ‘wonen’ toe te voegen. Met dit concept willen wij ons bijzondere bouwbedrijf verder profileren en de bouw nog aantrekkelijker maken voor gedreven jongeren.”

Oud pand krijgt moderne functie

Oud pand krijgt moderne functie

Opleidingsbedrijf

Opleidingsbedrijf

Over VDR BouwTalent

VDR BouwTalent is een zelfstandige tak (opleidingsbedrijf) van VDR Bouwgroep. VDR BouwTalent richt zich op het opleiden en coachen van BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) en BOL (Beroepsopleidende Leerweg) leerlingen in hun Leer/Werk traject, door een samenwerkingsverband met Bouwmensen Deventer. Geheel in het gedachtengoed van de Stichting P.A. van de Raadt Bedrijven, bouwt VDR op deze manier aan de continuïteit van haar bedrijf (nieuw -jong- personeel aan zich binden) en vervult hiermee tevens een belangrijke maatschappelijke rol.


De leerlingen (of zij-instromers) zijn veelal in dienst bij Bouwmensen Deventer en worden 3 of 4 dagen in de week op urenbasis uitgeleend aan VDR BouwTalent voor de praktijkervaring. Eén of twee dagen p/w volgt de leerling theorieles van het ROC Aventus op de TechniCampus, waar zich ook Bouwmensen bevindt. Op de bouwplaats wordt de leerling begeleid door de uitvoerder of een leermeester en werkt samen met vak volwaardige timmerlieden van VDR Bouwgroep.


De focus van VDR BouwTalent ligt op het opleiden van timmerlieden tot de bouwvakker van de toekomst: met meer aandacht voor de rol in het grotere geheel, dan de technische vaardigheid die op school aangeleerd wordt. Bouwtalent met de potentie om door te groeien naar (assistent) uitvoerder, werkvoorbereider of projectleider kan na afronding van de opleiding een contract aangeboden worden.


De wooneenheden zijn zeer betaalbaar (huur vanaf €450,=/maand) en zeker de eerste jaren niet exclusief voor eigen personeel bestemd. Voor de appartementen die VDR niet direct voor “eigen” mensen nodig heeft wordt er gekeken naar Deventer bedrijven die ook het opleiden van jongeren tot


Meer weten over VDR BouwTalent? Klik hier."De timmerman van nu is de bouwvakker van de toekomst. Zonder deze mensen, heeft ons land een groot probleem."

De Grote Leider

2 meter inspiratie, coaching en begeleiding.

1 doel: elke leerling laten slagen voor zijn of haar diploma!

Peter Meerman

Bedrijfsleider VDR BouwTalent

0570 - 690900 p.meerman@vdrbouwgroep.nl
Peter Meerman