Certificaten

Certificaten VDR Bouwgroep

Voor de certificatie van ons managementsysteem voldoen wij aan:

  • Het Kwaliteit Managementsysteem volgens de ISO 9001
  • Het Arbo-zorgsysteem volgens de VCA**, wat staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers
  • Het Milieuzorgsysteem volgens het milieumanagementsysteem ISO 14001
  • Voor het duurzaam verwerken van hout zijn wij FSC® gecertificeerd
    (Licentie Code FSC-C119500).


Als gecertificeerd BREEAM-expert én gecertificeerd GPR Gebouw-expert adviseren wij op het gebied van duurzame oplossingen en toepassingen voor gebouwen. Daaronder vallen de aspecten als energie- en milieubesparende maatregelen.

VCA**

Download het certificaat voor VCA

Bureau Veritas Certification verklaart dat het Veiligheid-, Gezondheid­- en Milieu-beheerssysteem van VDR Bouwgroep beoordeeld en in overeenstemming bevonden werd met de eisen van de norm zoals in het certificaat vermeld.


[klik op het icoon voor het certificaat]


Norm: VCA** 2008/5.1

Geldig tot: 6 september 2021

Toepassingsgebied: Realisatie en onderhoud van gebouwen / huisvesting. NACE Code: F41.2

ISO 9001

Download het certificaat voor ISO 9001

Bureau Veritas Certification verklaart dat het Veiligheid-, Gezondheid­- en Milieu-beheerssysteem van VDR Bouwgroep beoordeeld en in overeenstemming bevonden werd met de eisen van de norm zoals in het certificaat vermeld.


[klik op het icoon voor het certificaat]


Norm: ISO 9001:2015

Geldig tot: 6 september 2021

Toepassingsgebied: Ontwikkeling, advisering, ontwerp, realisatie en onderhoud van gebouwen / huisvesting

ISO 14001

Download het certificaat voor ISO 14001Bureau Veritas Certification verklaart dat het Veiligheid-, Gezondheid­- en Milieu-beheerssysteem van VDR Bouwgroep beoordeeld en in overeenstemming bevonden werd met de eisen van de norm zoals in het certificaat vermeld.


[klik op het icoon voor het certificaat]


Norm: ISO 14001:2015

Geldig tot: 23 maart 2021

Toepassingsgebied: Ontwikkeling, advisering, ontwerp, realisatie en onderhoud van gebouwen / huisvesting

FSC® - Chain of Custody

Download het certificaat voor FSC

Control Union Certifications verklaart dat de eenheid (eenheden) en / of producten van het hierboven vermelde certificaat beoordeeld en in overeenstemming bevonden werd met de eisen van de norm zoals in het certificaat vermeld.


[klik op het icoon voor het certificaat]


De geldigheid van dit certificaat kan geverifieerd worden op:

The validity of this certificate shall be verified on:

http://info.fsc.org/