Het vergt kennis om aan de norm te voldoen

Opslag Gevaarlijke Stoffen

Weet u wat gevaarlijk is?

Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een bedrijf kunnen risico’s bestaan of ontstaan. In veel bedrijven zijn gevaarlijke stoffen aanwezig op verschillende plaatsen. Denk aan werkvoorraden op of nabij de werkplek, restanten of afvalchemicaliën, en opslag van grotere werkvoorraden en van producten in magazijnen. Van lijm en verf tot explosie gevoelige stoffen.


De overheid verplicht met strenge regelgeving dat bedrijven rondom het vervoeren, opslaan en verwerken van gevaarlijke stoffen exact in kaart hebben welke maatregelen er getroffen zijn om calamiteiten te voorkomen.


Heeft u enig idee welke veiligheidsaspecten u in acht moet nemen?

PGS 15

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) is een actueel overzicht opgenomen van voorschriften. Hierin staan eisen en criteria die kunnen worden gebruikt bij milieuvergunningverlening, het opstellen van algemene regels en toezicht op bedrijven voor arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid.


Wij zien voor onze klanten veelal dat de opslag van gevaarlijke stoffen plaats vindt onder de voorschriften van de PGS 15. Deze richt zich in het bijzonder op de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Hieruit volgen de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen.

Onze expertise

Vrijwel alle bedrijven krijgen er vroeg of laat mee te maken: het vastleggen welke stoffen en hun eigenschappen in het bedrijf opgeslagen liggen. Er wordt nagedacht over de veiligheid en de wijze waarop de opslag ingericht is. Liggen gevaarlijke stoffen open en bloot in het magazijn? Producten die bij lekkage een chemische reactie met elkaar teweeg kunnen brengen, staan boven elkaar in het schap? Hoe eerder u hiermee rekening houdt in het bouwproces van uw nieuwe bedrijfspand, hoe beter u voorbereid bent.


VDR biedt u een totaalpakket: onze brandadviseur en PGS experts zorgen ervoor dat voldaan wordt aan alle eisen. Dat begint al bij het ontwerp van de constructie en de inrichtingsvoorstellen van het pand.


Heeft u zelf al laten onderzoeken waar u aan voldoen moet met uw bedrijf? Prima! Voordat wij beginnen met bouwen, laten we onze experts onderzoeken welke winst er in de uitvoering toch nog te halen valt voor u...


Neem vrijblijvend contact op met onze PGS Experts.