Hans Bakker commissaris VDR Bouwgroep

Hans Bakker, voorzitter van VNO-NCW Metropool Amsterdam, treedt toe tot de Raad van Commissarissen van VDR Holding. Vanuit zijn persoonlijke interesse voor architectuur en bouwen gaat de van beroep commercieel econoom per 1 november 2018 aan de slag in Deventer.


Als toezichthouder richt Bakker zich in het bijzonder op commercie, communicatie en duurzaamheid. Zijn bestuurlijke ervaring en brede netwerk zijn van toegevoegde waarde voor VDR om haar vooruitstrevende visie op Circulair Bouwen en Circulair Grondbeleid verder door te ontwikkelen.


VDR Bouwgroep is een van oorsprong familiebedrijf (anno 1902). Piet van de Raadt (grondlegger van de huidige organisatie) heeft bij zijn afscheid in 1983 alle aandelen ondergebracht in Stichting P.A. van de Raadt Verenigde Bedrijven. Deze stichting is nog altijd 100% aandeelhouder. Het bestuur wordt o.a. gevormd door gekozen werknemers uit het bedrijf en ziet toe op waarborging van de continuïteit van de organisatie.


Directie en medewerkers zien uit naar de samenwerking met Hans Bakker.