VDR Bouwgroep provinciaal ambassadeur Sociale Innovatie

Gedeputeerde Eddy van Hijum benoemt Deventer onderneming.

Sociale innovatie loont

Donderdag 29 november wordt algemeen directeur Luc Baltus beëdigd tot Ambassadeur van het netwerk Pioniers. Onlangs mocht VDR Bouwgroep ook al een FD Gazellen Award in ontvangst nemen, als één van de snelst groeiende ondernemingen in het land. Het Deventer bouwbedrijf groeit dus stevig en dankt dat mede aan een bijzondere organisatiestructuur: het bedrijf wordt beheerd door alle medewerkers. De aandelen van het bedrijf zijn ondergebracht in een stichting, waarbij gekozen medewerkers onderdeel uitmaken van het stichtingsbestuur.

Kennispartner

VDR Bouwgroep onderneemt al sinds de oprichting van de stichting in 1983, vele initiatieven om het ondernemingsklimaat zowel intern als extern te verbeteren. De bereidheid om de kennis hierover te delen met andere midden- en kleinbedrijven in de regio, is de Provincie Overijssel ook opgevallen. De benoeming tot Ambassadeur van het netwerk Pioniers is dan ook een logisch gevolg.


Dankzij onze bijzondere organisatiestructuur zit sociale innovatie in onze genen.

Luc Baltus, Algemeen Directeur VDR Bouwgroep

Voorbeeld voor het MKB

Het creëren van een cultuur die tot gewenst gedrag van werknemers leidt, is voor mkb-ondernemingen een grote uitdaging. Uit diverse voorbeelden blijkt dat uitsluitend hard controls, zoals procedures, regels en richtlijnen, niet het beoogde resultaat geven. Om een gewenste cultuur te creëren zijn aanvullend soft controls nodig. Het gaat hierbij om maatregelen die van invloed zijn op bijvoorbeeld motivatie, loyaliteit, ethiek, integriteit, inspiratie en normen van waarden van werknemers. De resultaten uit een praktijkgericht onderzoek door het Kenniscentrum Business Innovation en de hogescholen van Amsterdam en Rotterdam, laten zien dat VDR de soft controls goed ingericht heeft.

Netwerk Pioniers

Deze Pioniers zijn de ruggengraat van het stimuleringsprogramma ‘De Pioniers; Krachtclub voor ondernemend Overijssel’ (2017 t/m 2019) dat in opdracht van de Provincie Overijssel uitgevoerd wordt.

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie provincie Overijssel: “Dat economische ontwikkelingen snel gaan weten we allemaal, het gaat erom hoe bedrijven hier op anticiperen. In Overijssel zijn er ondernemers die uitblinken in innovatie, op technisch én op sociaal gebied. En juist dat laatste is belangrijk om de komende tijd op te focussen. Dit doen we onder andere door ervaringsdeskundigen in te zetten als ambassadeur. En dat is nu precies waar het netwerk De Pioniers voor bedoeld is. Laat al die ervaringen maar komen!”

Ambassadeurs zijn benoemde Overijsselse MKB bedrijven die andere ondernemers in de regio laten zien wat de voordelen zijn van sociale innovatie en hoe je dat realiseert.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op:

Website Pioniers Overijssel