Deventer

120 jaar bouwend vanuit het hart in Deventer

VDR Bouwgroep bestaat 120 jaar!

Het begon allemaal 120 jaar geleden in Deventer, Hanzestad op de oostelijke oever van de IJssel. Daar waar handel werd gedreven met het hele land en op de centrale Brink de marktkooplui behoefte hadden aan bedrijfspanden rondom de binnenstad. De handelsstad waar Jan Berends het fundament heeft gelegd voor wat nu een florerend bouwbedrijf is. Hoe een eenmanszaak uit 1902 kon uitgroeien tot een bedrijf dat zich met moderne vraagstukken als circulair bouwen bezig houdt? “Door goed voor haar mensen te zorgen” is het antwoord van Luc Baltus, algemeen directeur van VDR Bouwgroep.

Sociaal bedrijf

VDR staat voor Van De Raadt, een verwijzing naar de man die het bedrijf na de tweede wereldoorlog groot maakte. Pionier, visionair en ondernemer in hart en nieren: dat is hoe Piet van de Raadt omschreven wordt. De ontwikkeling in 33 jaar tijd van het kleine aannemersbedrijf naar het toenmalige Metabouwconcern met eigen architecten, tekenaars, loodgieters, elektriciens en bouwers, was een prestatie van formaat. Bij zijn afscheid als directeur-eigenaar in 1983 bracht hij het bedrijf onder in een stichting en droeg de aandelen over aan het personeel. Baltus: “Deze unieke constructie, waarbij iedere medewerker in vaste dienst min of meer mede-eigenaar van de onderneming is, stimuleert niet alleen een hoge mate van betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de organisatie; het garandeert ook het bewustzijn dat continuïteit, en daarnaar handelen, een groot goed is. Een unieke verbinding tussen arbeid en kapitaal dus. Deze bedrijfsstructuur bestaat nog steeds en is tot op de dag van vandaag ongewijzigd.”

Zware tijden

Eind 2007 kreeg Baltus, toen nog projectleider bij het bouwbedrijf, het vertrouwen van de Raad van Commissarissen en het Stichtingsbestuur om een weg te vinden uit economisch zeer roerige tijden. “Het was een keiharde en pijnlijke periode, we droegen allemaal de verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van het bedrijf. We hebben onze installatietak moeten afstoten en alles op alles gezet om de mensen waar we afscheid van moesten nemen, een zo goed mogelijk toekomstperspectief te bieden. Van een bedrijf met 219 mensen in dienst, gingen we uiteindelijk terug naar een organisatie van iets minder dan 50 mensen. Die moeilijke periode waar we toen uit zijn gekomen, heeft de waarde van onze organisatiestructuur alleen maar bevestigd. Zorg goed voor je mensen en de mensen om hen heen; dan is de continuïteit van het bedrijf belangrijker dan de winst op korte termijn.”

Zorgen voor later

Het bedrijf focuste zich succesvol op één kernactiviteit: industriële bedrijfshuisvesting; van high-tech vrieshuizen tot duurzame distributiecentra. Dat de vraag naar nieuwe logistieke en proces-specifieke bedrijfsruimtes zal blijven bestaan, is volgens directeur Luc Baltus duidelijk. “Om in de toekomst onze verantwoordelijkheid te blijven nemen voor mens en natuur, zullen wij onszelf maar ook onze zakenpartners continue moeten uitdagen: samen met aandacht en gezond verstand (ver)bouwen. De toekomst mooier maken betekent voor ons niet alleen investeren in duurzaamheid en circulariteit, maar ook investeren in de nieuwe generatie en voor elkaar blijven zorgen. Zo heeft Van de Raadt het gewild en deze lijn zetten wij na 120 jaar graag voort.” Sinds 2020 richt het bedrijf zich met VDR BouwTalent op deze nieuwe bouwgeneratie: leerlingen die middels een BBL-traject (werkend leren) samen met Bouwmensen Deventer opgeleid worden.


Trots op 120 jaar bouwbedrijf

“Als de heren Berends en Van de Raadt samen ons bedrijf nu zouden zien met een omzet van ruim 165 miljoen gulden en een eigen vermogen van ruim 70 miljoen gulden, denk ik dat ze alleen maar trots zullen zijn op de mensen die nu het bedrijf maken. Vandaag, 7 April 2022, vieren we deze bijzondere dag, een jubileum waar we trots op zijn. Komend jaar zullen we regelmatig aandacht besteden aan deze geweldige mijlpaal van ons bedrijf.” aldus Luc Baltus.