Reliek uit oude tijden of voorbeeld voor de toekomst?

Een stichting als aandeelhouder van een bedrijf

40 jaar Stichting P.A. van de Raadt Verenigde Bedrijven

40 jaar geleden, 8 juli 1983, maakte de heer Van de Raadt (VDR) een uniek gebaar toen hij met pensioen ging: hij schonk zijn bedrijf aan zijn medewerkers. Hiervoor werd een stichting opgericht, waarin de aandelen werden ondergebracht. Tot op de dag van vandaag maken onze medewerkers onderdeel uit van het stichtingsbestuur, die het gedachtegoed van de heer Van de Raadt prachtig symboliseert.


Is het een reliek uit oude tijden, of een voorbeeld voor de toekomst? Onafhankelijk voorzitter van het stichtingsbestuur, Jan Kees Looise (oud hoogleraar HRM aan de Universiteit Twente) stelt dat een stichting als eigenaar van een bedrijf veel voordelen biedt, juist ook in deze tijd en zeker ook in de toekomst.

Basis voor een modern bedrijf?

Basis voor een modern bedrijf?

Vinden en behouden van personeel

Vinden en behouden van personeel

Verhoogde betrokkenheid

Dit kan natuurlijk niet allemaal aan de structuur van VDR worden toegeschreven. Het is in de eerste plaats de verdienste van allen die bij de organisatie betrokken zijn. Maar bij de totstandkoming van die betrokkenheid speelt de structuur wel een belangrijke rol. Dankzij de structuur zijn alle medewerkers “mede-eigenaar” van het bedrijf.


Je werkt dus niet voor een onbekende aandeelhouder, maar je werkt uiteindelijk voor “jouw Bedrijf”. Je bepaalt zelf mee of het goed of slecht gaat met het bedrijf en je plukt zelf de vruchten in de winstuitkering die na een goed jaar plaatsvindt. Natuurlijk kan niet ieder bedrijf of iedere (semi)publieke organisatie worden omgezet in een stichtingsvorm, maar de betrokkenheid en het saamhorigheidsidee zoals die bij VDR bestaan, zouden ook in andere organisaties wel veel systematischer vorm kunnen krijgen. Dan kunnen die organisaties evenals VDR ook vooroplopen.


Jan Kees Looise,

Onafhankelijk Voorzitter Stichting P.A. van de Raadt Verenigde Bedrijven.


grondlegger huidig VDR Bouwgroep

Piet van de Raadt

Piet van de Raadt

Het fundament

De idealen van Piet van de Raadt zitten nog altijd in onze genen. Zijn visie en wilskracht vormen het fundament van ons bedrijf, waar betrokkenheid vanzelfsprekend is en waar we trots zijn op wat we samen bereiken.


De aandelen van het bedrijf zijn ondergebracht in een stichting, dat beheerd wordt door onze medewerkers. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door 6 gekozen personeelsleden, een onafhankelijk voorzitter, de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de algemeen directeur. De kernwaarden van VDR zijn ook door de medewerkers van VDR zelf gesteld en iedere dag actueel.


Door deze constructie is er een sterke verbondenheid van de medewerkers met het bedrijf. Continuïteit van de onderneming is daarmee belangrijker dan het maximaliseren van resultaten op de korte termijn.

"De markt vraagt om samenwerking, kennisdeling, betrouwbare partners, continuïteit en zekerheid. Zaken waar VDR garant voor staat."

Advies op maat

Neem vrijblijvend contact
met mij op

Marcel Bisseling

Commercieel Directeur

0570 - 690900 m.bisseling@vdrbouwgroep.nl
Marcel Bisseling