Circulair DC

Bleckmann, Almelo

Opdrachtgever

Circumflex CV

Omvang

59.037 m2

Categorie

Logistiek

Bijzonderheid

Aantoonbaar Circulair
BREEAM-NL Very Good

Gebouwpaspoort Bleckmann, Almelo

Link naar pagina met het Gebouwpaspoort

Klik op de afbeelding of deze link om naar de pagina met het Gebouwpaspoort en het Terreinlabel te gaan. Op deze pagina vindt u ook notities over de MCI en de LI (sommige documenten zijn afgeschermd met een wachtwoord).

Over het project

Aantoonbaar circulair distributiecentrum

 • BVO: 46.237 m2
 • Warehouse: 40.042 m2
 • Mezzanine: 3.777 m2
 • Gemeenschappelijk: 1.072 m2
 • Kantoren: 1.345 m2
 • 40 Laaddocks


VDR Bouwgroep realiseert het eerste aantoonbaar circulaire logistiek bedrijfsgebouw met uitstekende waarden voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen), MCI (Materialen CirculariteitsIndex) en LI (LosmaakbaarheidsIndex). De inrichting is gereed voor de toekomst met een vloer die geschikt is voor smalle en brede gangstellingen. Het gebouw heeft een vrije hoogte van 15.20 m1 (meer palletplaatsen dan de huidige “standaard” 12.20m1), waarbij de vloerconstructie voorbereid is op volledig 4-laagse vloerstellingen.

Het nieuwe gebouw in Almelo is een logistiek centrum met kantoren en warehouse waarin goederen en producten worden opgeslagen. Verder vinden er aanvullende werkzaamheden plaats zoals het ompakken en labelen van kleding en het verwerken van terugkomende goederen.


Circulair Bleckmann

Gelet op de verdere groei van de Bleckmann activiteiten, wordt ook een verdere groei verwacht van de logistieke ruimte. Omdat Bleckmann zich bewust is van de toenemende druk op de beschikbare ruimte, de maatschappelijke discussie over de inpassing van grootschalige logistieke gebouwen in het landschap en tegelijkertijd concreet invulling wenst te geven aan circulair denken en doen, is het idee van een circulair XL Fulfilment center ontstaan.


De bestaande contacten tussen Bleckmann en VDR zijn hiertoe geïntensiveerd om het concept Circulair Bouwen te vertalen naar een grootschalig logistiek centrum, dat voldoet aan alle eisen en wensen vanuit gebruikersperspectief, maar dan aantoonbaar circulair uitgevoerd.

De gedachte hierachter is niet enkel om te bewijzen dat het kan, maar om de diverse markten en stakeholders uit te nodigen om hier bij betrokken te zijn, om op die manier het proces van continue leren en verder verbeteren vorm te geven, waarbij de betrokkenheid van vele stakeholders cruciaal is:

 • Gebruikers
 • Gebouweigenaren
 • Vastgoedpartijen
 • Eigenaren van bedrijventerreinen
 • Gemeenten / Provincies en overige stakeholders vanuit de zijde van de overheid.

Uitgangspunt is te komen tot een modern, multifunctioneel fulfillment center dat in functionaliteit voor de gebruiker niet afwijkend is van wat de markt gewend is, terwijl tegelijkertijd invulling wordt gegeven aan de overheidswens om circulair te bouwen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise en ervaringen die opgedaan zijn met de Nexteria formule van VDR Bouwgroep, om dat op grote schaal toe te passen.


Projectpartners

 • Architect: PALAZZO OOST B.V.
 • Constructeur: Qbuz
 • Constructie: IQstaal
 • W-Installateur: Van Haren Installaties
 • E-Installateur: Op 't Veld
 • Brandveiligheid: Brand1heid
 • BREEAM Expert: Lois Advies B.V.
 • BREEAM Assessor: PTN Advies

 • BREEAM NL Very Good Certificaat

  BREEAM-NL Very Good - Certificaat

  BREEAM Case Study


  Wilt u meer weten over dit project of zoekt u een oplossing voor uw bedrijfshuisvesting? Neemt u dan contact op met Marcel Bisseling.