Projectnr 194499

Gebouwpaspoort Bleckmann, Almelo

Gebouwpaspoort

Aantoonbaar Circulair

Aantoonbaar Circulair

Het uitgangspunt van dit bouwproject was om te komen tot een modern, multifunctioneel fulfillment center voor Bleckmann op het XL Businesspark in Almelo. In functionaliteit mocht het voor de gebruiker niet afwijken van wat de markt gewend is, terwijl tegelijkertijd invulling werd gegeven aan de overheidswens om circulair te bouwen. Daarbij is gebruik gemaakt van de expertise en ervaringen die met de jaren zijn opgedaan met de Nexteria formule van VDR Bouwgroep.

Projectnummer: 194499

Stuur een mail aan Nexteria

Het Gebouwpaspoort (pdf) opent in een nieuw tabblad

Gebruik je login-gegevens om dit document te kunnen inzien

Gebruik je login-gegevens om dit document te kunnen inzien

Gebruik je login-gegevens om dit document te kunnen inzien

Gebruik je login-gegevens om dit document te kunnen inzien

Gebruik je login-gegevens om dit document te kunnen inzien

Revisiestukken en as-built dossier op te vragen bij:

Nexteria B.V.

Dortmundstraat 30

7418 BH Deventer

Telefoon: 0570 – 690910

E-mail: info@nexteria.nl