Zelf opgewekte electriciteit

VDR verduurzaamt

Mobiliteit verduurzaamt

VDR Bouwgroep zet stevig in op duurzaamheid. Naast alle initiatieven die direct met het bouwproces te maken hebben (zoals Nexteria, BREEAM, FSC en GPR Gebouw) probeert het bedrijf ook in haar dagelijkse routines bewuster met duurzaamheid om te gaan. Bijvoorbeeld door na te denken over hoe het wagenpark verduurzaamd kan worden of hoe medewerkers slimmer van en naar het werk kunnen reizen.

Laadpaal met zelfopgewekte stroom

Laadpaal met zelfopgewekte stroom

Mobiliteitskaart

Mobiliteitskaart