Hoe wij met onze mensen omgaan

VDR als werkgever

Ruimte voor ondernemende mensen

Onze missie 'ruimte voor ondernemende mensen' komt ook naar voren in ons HR-beleid. De verandering naar kennispartner en dienstverlener zetten we in met behoud van de kracht die we nu hebben. We zetten in op leeftijdsbewust personeelsbeleid, talentontwikkeling en een marktgerichte cultuur.

Cultuur

De cultuur van VDR Bouwgroep vertoont de kenmerken van een familiecultuur: een focus op onderlinge relaties, een prettige werkomgeving en grote betrokkenheid. Daar bouwen we op voort. Onze cultuur stimuleert resultaatgerichtheid en het besef van klantwaarde.
Met workshops en coaching laten we zien dat innovatie, daadkracht en met elkaar in dialoog gaan, het werk nog leuker maken.

Talentontwikkeling

We zijn een bijzondere werkgever in de markt. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, kennen wij weinig verloop. Dat komt vooral omdat VDR Bouwgroep een werkgever is waar we plezierig met elkaar werken, mensen afwisselende werkzaamheden hebben en er ruimte is om je te ontwikkelen. Die persoonlijke ontwikkeling is de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker en wordt door VDR Bouwgroep gestimuleerd en ondersteund.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Elke levensfase kent zijn eigen behoeftes. Van de ambitieuze starter tot de ervaren zestiger: ieder is van grote waarde als we samenwerken en gestimuleerd worden onze talenten in te zetten. Samenwerken is leren van elkaar. In de verbinding van oudere en jongere werknemers zit ook deels onze kracht: het omzetten van theoretische kennis in een praktische oplossing. Om ervoor te zorgen dat we de juiste balans hebben binnen onze organisatie, zetten we de komende jaren in op een gezonde leeftijdsopbouw met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar.


We stimuleren de inzet van de talenten van al onze medewerkers, met speciale aandacht voor de vitaliteit van de oudere werknemer. We willen dat mensen gezond oud worden en duurzaam inzetbaar zijn. Bijvoorbeeld door opleidingen, maar ook door het verbreden van iemands horizon of het bieden van de mogelijkheid om parttime te werken. Daarom wordt duurzame inzetbaarheid jaarlijks besproken tijdens het functioneringsgesprek en worden afspraken gemaakt om de kans op uitval te minimaliseren.

Wordt VDR Bouwgroep jouw volgende werkgever?