Hoe wij met onze mensen omgaan

VDR als werkgever

Ondernemend innovatief

Onze missie waarbij de maatschappij, samenwerking, duurzaamheid en innovatie centraal staan, komt ook naar voren in ons HR-beleid. Vandaag de dag vraagt het bieden van continuïteit om voortdurende aanpassing om aangesloten te kunnen blijven op een snel veranderende maatschappij en markt. De komende jaren staan in het teken van het ontwikkelen en realiseren van pilots die zorgen voor opbouw van kennis en ervaring en een ondernemend innovatief imago ondersteunen.

Cultuur

De cultuur binnen een organisatie is soms lastig te vatten, maar heeft een enorme invloed op de strategie van de organisatie. Naast de bestaande familiecultuur heeft VDR het doel om zich meer te richten op innovatie en dit te stimuleren bij medewerkers. Dit vraagt een extern gerichte blik en leiderschap die hiervoor mogelijkheden biedt, maar ook kaders geeft waar nodig. Een gezamenlijk doel maakt helder welke innovatie van toegevoegde waarde is en geeft de jongere generatie richting en begeleiding.

Talentontwikkeling

We zijn een bijzondere werkgever in de markt. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, kennen wij weinig verloop. Dat komt vooral omdat VDR Bouwgroep een werkgever is waar we plezierig met elkaar werken, mensen afwisselende werkzaamheden hebben en er ruimte is om je te ontwikkelen. Die persoonlijke ontwikkeling is de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker en wordt door VDR Bouwgroep gestimuleerd en ondersteund.

Mens & Organisatie

Het personeelsbeleid is optimaal ingericht om in te spelen op de ontwikkelingen in de markt. We zetten verder in op vernieuwing en de organisatie houdt zich bezig met de langere termijn, met duidelijke doelen en een heldere strategie over hoe die doelen te bereiken. De individuele medewerker is zich bewust van zijn toegevoegde waarde en ervaart de waardering hiervoor.


We stimuleren de inzet van de talenten van al onze medewerkers, met speciale aandacht voor de vitaliteit van de oudere werknemer. We willen dat mensen gezond oud worden en duurzaam inzetbaar zijn. Bijvoorbeeld door opleidingen, maar ook door het verbreden van iemands horizon of het bieden van de mogelijkheid om parttime te werken. Daarom wordt duurzame inzetbaarheid jaarlijks besproken tijdens het functioneringsgesprek en worden afspraken gemaakt om de kans op uitval te minimaliseren.

Wordt VDR Bouwgroep jouw volgende werkgever?