De menselijke maat

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent dat wij als bedrijf verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing.


Wij houden dus rekening met de maatschappelijke effecten van onze activiteiten. Dat geldt voor alle bedrijfsprocessen: zowel voor inkoop, productie, verkoop en onderhoud als voor HRM en marketing & communicatie. Daarom is MVO geen project, maar een integrale visie op de kernactiviteiten van ons bedrijf.


Wij streven naar een goed bedrijfsrendement (Profit) en werken tevens aan maatschappelijke doelen, zoals bescherming van het milieu (Planet), goed werkgeverschap en een bijdrage aan de stabiliteit van de samenleving waarin we werken (People).


Meer inhoudelijke informatie over MVO vindt u op de site van MVO Nederland.

MVO Zelfscan

De MVO-zelfscan die Bouwend Nederland heeft laten ontwikkelen door Stichting Stimular (meer informatie), is gebaseerd op ISO-26000, de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties.


In de door ons ingevulde MVO-zelfscan leest u wat VDR Bouwgroep al doet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Gedragscode Bouwend Nederland

Gedragscode Bouwend Nederland (pdf)

Als lid van Bouwend Nederland vindt VDR Bouwgroep maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Integriteit en mededinging zijn hierbij de belangrijkste kernwaarden. Ook wij zijn gebaat bij het waarborgen van een goede beeldvorming. Hiervoor zijn duidelijke spelregels nodig. Bouwend Nederland heeft deze regels vastgelegd in een gedragscode waar wij ons aan confirmeren.


Klik hier of op het plaatje, voor de gedragscode in pdf-formaat.

Op de site van Bouwend Nederland is meer informatie over de gedragscode te vinden.