Aan alles is gedacht

Bouwen volgens BREEAM

Wij adviseren u bij uw aanvraag

Om aan de hoogste niveaus van BREEAM te voldoen, is veel kennis en ervaring nodig. Onze BREEAM-NL experts adviseren u in het proces, verzorgen de uitvoering op de bouw en maken gebruik van de diensten van een extern adviesbureau, dat een objectieve beoordeling geeft.


Zo bent u zeker van een correcte subsidieaanvraag.

Fiscaal voordeel met BREEAM

Wist u dat het investeren in een duurzaam en gezond bedrijfspand ook mogelijkheden voor subsidie biedt? Als gebouweigenaar kunt u met een BREEAM-NL certificaat een aanzienlijk fiscaal voordeel behalen over uw investering. Het voordeel is afhankelijk van het BREEAM-NL niveau waarop het gebouw wordt gecertificeerd en het jaar waarin u de aanvraag indient.


Met een BREEAM-NL certificaat "Very good", "Excellent" of "Outstanding" heeft u een aantoonbaar kwalitatief pand. Waarmee de beleggingswaarde van uw pand stijgt.


Het voordeel van dit certificaat is dat u al in de vergunningsfase in aanmerking kan komen voor MIA-Vamil (Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen). Tevens helpt het u bij de aanvraag van subsidie voor de Energie Investerings Aftrek (EIA).


Voor de berekening van de milieuprestatie, ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning (MPG, volgens Bouwbesluit 2012), kan een tool vanuit BREEAM gebruikt worden. Let op: voor het berekenen van de energieprestatienorm van gebouwen (BENG; voormalig EPG) in de omgevingsaanvraag, dient een aparte berekening gemaakt te worden.

Wat is BREEAM?

BREEAM-NL is een duurzaamheidsmethodiek, die verder gaat dan het verduurzamen van een gebouw. Naast de eisen van het Bouwbesluit 2012, brengt BREEAM-NL de gevolgen voor de leefomgeving in kaart. Dit start al bij de voorbereidingen op de bouwactiviteiten, soms tot wel 15 weken van tevoren. BREEAM-NL brengt alle aspecten van de bouw in beeld, tot 30 weken na oplevering.

Certificering

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie
          Ontwerpfase: certificaat voor het ontwerp, vervalt na oplevering van het gebouw. Niet verplicht.
          Opleverfase: definitief certificaat zonder einddatum voor het opgeleverde gebouw. Verplicht.


De score is opgebouwd uit deelscores voor de verschillende duurzaamheidscategorieën. Deze categorieën hebben ieder een eigen weging. Dit leidt tot een totaalscore, uitgedrukt in sterren. Het laagste niveau, staat gelijk aan het voldoen aan het Bouwbesluit 2012.


≥ 85% ≥ 70% ≥ 55% ≥ 45% ≥ 30%

Transparantie en communicatie

Bouwen volgens de richtlijnen van BREEAM-NL betekent dat ons bouwproces transparant is. Omwonenden, betrokkenen of simpelweg geïnteresseerden, worden op locatie en via een project-website op de hoogte gehouden.


Elke stap in het bouwproces wordt in kaart gebracht, inclusief de keuzes in duurzame materialen en hoe het ontwerp tot een logische indeling en een gezond (binnen)klimaat leidt.

En bij elke stap wordt aangegeven welke impact dat op het milieu en veiligheid heeft. Van veilig parkeren en aanrijd-routes, tot het brandstofgebruik van toeleveranciers. Van afvalscheiding tot water- en energiegebruik. En als het nodig is, zorgen wij ook voor nestkasten voor vogels of vleermuizen.

Waar staat BREEAM voor?

BREEAM is een afkorting voor "Building Research Establishment Environmental Assessment Method". Oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engels onderzoeksinstantie. Enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO.


De Dutch Green Building Council heeft deze richtlijn, samen met verschillende marktpartijen, geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt. Vandaar de toevoeging "NL" aan het keurmerk. Naast Nederland hebben ook Noorwegen, Spanje, Groot-Brittannië, Duitsland, Zweden en Oostenrijk het BREEAM keurmerk geschikt gemaakt voor de eigen wet- en regelgeving.


Bron: www.breeam.nl/over-breeam