Nexteria - Let's Build Better Places

Nexteria - Let's Build Better Places

De volgende stap in Circulariteit

Bouwgrond is het schaarstegoed.

Het woord “grondstoffen” bestaat uit twee delen: “grond” en “stoffen”. Voor de “stoffen” zijn al veel manieren bedacht om met de schaarste ervan om te gaan. Er bestaat een veelheid aan maatregelen om het verbruik van fossiele brandstoffen en de CO2 productie terug te dringen. We recyclen en verduurzamen.


Het hergebruiken van materialen, minimaliseren van materiaaldevaluatie en het voorkomen van restafval, staat centraal bij Circulair Bouwen. De groei van de economie en de vraag naar bedrijfshuisvesting legt echter een claim op hèt schaarstegoed van dit moment: “grond”, bouwgrond.


Kijk voor nog meer informatie op: www.nexteria.nl

Overheid, neem je verantwoordelijkheid

Grondbeleid als onderdeel van Circulair Bouwen

Grondbeleid als onderdeel van Circulair Bouwen

Circulaire Gebiedsontwikkeling is de onmisbare schakel in maatschappelijk verantwoord grondbeleid. Ook bij bouwprojecten.

Circulair Bouwen betekent dus ook Circulaire Gebiedsontwikkeling. Dit vraagt om innovatieve, creatieve ideeën van alle samenwerkende partners en maakt het mogelijk om te voldoen aan de Cradle-to-Cradle-uitgangspunten. Gemeenten en centrale overheid behouden zo meer vrijheid over de bestemming van gronden. Gronden die dan weer in te zetten zijn voor nieuwe ontwikkelingen.

Bouwen om te demonteren

Nu is de toekomst

Nu is de toekomst

“Soms moet je goed kijken om de schoonheid van iets in te zien. Door een samenwerking van bedrijven onder de vlag van Nexteria, wordt iets heel bijzonders neergezet. Een mooie typisch Nederlandse ontwikkeling gericht op onze compacte maatstaven.”

Vakblad Bouw en Uitvoering, nr. 5, 2018