Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaam werken is heel gewoon

Hoe duurzaam wilt u zijn?

Toekomstbestendig bouwen is de norm. Niet alleen vanwege de toenemende bewustwording in de maatschappij, maar ook omdat het door wet- en regelgeving opgelegd wordt. VDR zet zich daarom in op overtuiging en bewustwording, het gebruik van minder materialen, duurzame grondstoffen en flexibel ruimtegebruik. Onze BREEAM-specialisten kijken daarbij niet alleen naar de bouw van uw nieuwe pand, maar ook naar de invloed van het volledige bouwproces op de directe omgeving.


Deze nieuwe realiteit biedt u (als ondernemer, als opdrachtgever of als beleidsbepaler) vele kansen. Wij adviseren u daarom ook graag bij het onderzoeken welke subsidiemogelijkheden er voor u zijn. Of op welke wijze u zo duurzaam mogelijk met de grondlocatie kunt omspringen.


Wilt u écht een grote duurzame stap maken, kies dan voor Circulair Bouwen in combinatie met Circulair Grondbeleid. Onder de vlag van VDR is het kennisplatform Nexteria opgericht. Hierin zijn diverse partijen bijeengebracht die tezamen bedrijfshuisvesting ontwikkeld hebben vanuit een levenscyclusbenadering.

Bewustwording

De afgelopen jaren hebben wij onze eigen organisatie ingericht tot een toekomstbestendig bedrijf. Bijvoorbeeld door het realiseren van duurzame bouwplaatsinrichtingen, gescheiden afvalinzameling, papierloos werken en een milieuvriendelijker wagenpark.


Vanaf het moment dat we bij een bouwproject betrokken zijn, denken we al na over mogelijke materiaalwinst en adviseren we onze klanten over duurzame oplossingen. De samenwerking met een netwerk van projectpartners is daarbij essentieel. Al in een vroeg stadium betrekken we hen bij het proces en vragen we hen mee te denken en samen met VDR hun kennis in te zetten.


De komende jaren verhogen we deze inzet -intern en extern- en dragen we onze duurzaamheidsmaatregelen nog beter uit naar onze partners, klanten en andere belanghebbenden. We zetten daarom in op scholing van al onze medewerkers, het geven van gastcolleges bij opleidingen en het delen en halen van kennis over duurzame(re) oplossingen met onze partners.


Onze klant bieden we altijd een duurzaam alternatief, variërend van relatief eenvoudige duurzame ingrepen tot volledig duurzame ontwikkeling of realisatie volgens ons Nexteria-concept.

Meer weten?

Overige pagina's onder Duurzaamheid