Een bundeling van kennis

Kennispartner ben je niet alleen

Sociaal en betrokken

Een betrouwbaar netwerk van partners vormt de basis van onze kwaliteit. Veel van de fysieke, uitvoerende bouwwerkzaamheden wordt door geselecteerde partners gedaan. Daarom investeert VDR Bouwgroep intensief in partnerschappen. Om samen te ondernemen, te innoveren en verantwoordelijkheid en kennis te delen.


Ons doel: het beste resultaat bereiken, voor alle betrokkenen.

Voor onze mensen betekent dit dat de sociale vaardigheden om zelf een partnernetwerk te kunnen onderhouden, een belangrijk persoonskenmerk is. Zij zijn het die het bouwproces aansturen, begeleiden en tot een succes maken.


Daarin zien wij dat onze bedrijfscultuur en de manier waarop we met elkaar gewend zijn samen te werken, erg prettig wordt gevonden door onze partners en onze klanten. Zij waarderen onze ambities, ervaren het werkplezier van onze mensen en zien dat we de verantwoordelijkheid nemen, ook als die contractueel niet altijd bij ons ligt.


Daarom werken we met een vaste basis van eigen mensen op de bouwplaats. Dat zorgt voor betrokkenheid en de zekerheid dat VDR het regelt dat uw gebouw er staat.


Op tijd en binnen begroting.

Partnerschappen

Goede partnerschappen zijn voor ons belangrijk en blijven dat ook!

Wij worden misschien gezien als "het beste jongetje van de klas", maar wij vinden het gewoon heel belangrijk om ook financieel een betrouwbare partner te zijn. Zoals we al jaren bewijzen. En zoals we ook al jaren terug krijgen van onze klanten en bouwpartners.Met de kennis en kunde van onze medewerkers kunnen we veel zelf, maar niet alles. Daar waar nodig gaan we partnerschappen aan met adviseurs, leveranciers en onderaannemers. We delen kennis, leren van elkaar en komen samen tot betere oplossingen.


Wij versterken onze duurzame samenwerkingsrelaties bijvoorbeeld door altijd betalingsafspraken na te komen. We gaan vanuit vertrouwen met onze partners om, maar zorgen uiteraard ook voor een financiële check. Zo zijn we er zeker van dat beide partijen hun verplichtingen kunnen nakomen.


Samen gaan we de verbinding aan.